Capels Dagblad | Inwoners Zuid willen zelf beter en groter wonen
mainImage

Inwoners Zuid willen zelf beter en groter wonen

De twee gezichten van Zuid, met rechts (inzet) wethouder Kurvers
27 april 2020, 16:43 uur
Bouw & Wonen

door Jan D. Swart

Tegenover de kritiek van de Rotterdamse SP op de sloop van de Tweebosbuurt en hun actuele twijfel of dit college over de hele linie in de stad wel voldoende sociale huurwoningen bouwt, staat de behoefte van een groot deel van met name bewoners op Zuid aan betere en grotere woningen. Dat blijkt uit recente wijkprofielen. Mensen geven daarin aan te willen verhuizen omdat ze nu te klein wonen. In de wijk Carnisse geldt dat zelfs voor 45% van de bewoners.

Of die wijkprofielen ook inzicht geven op de bijna vanzelfsprekende vanzelfsprekendheid dat groter en beter ook duurder maakt, is niet bekend. Evenmin of de SP dat zelf ook logisch vindt. Bouwwethouder Bas Kurvers laat het in elk geval in het midden in zijn antwoord aan PvdA-raadslid Co Engberts, die nieuwsgierig was hoe dat nu precies zat met die participatie van de bewoners in de Tweebosbuurt. Want de rechter vond het een zeperd.

Op 10 januari van dit jaar las Egberts in het vonnis onder punt 5.16: …. dat in dit geval in het (voor)traject op geen enkele wijze en op geen enkel moment sprake is geweest van het (daadwerkelijk) betrekken van de bewoners bij de ontwikkeling van de plannen voor herstructurering.

Sterker nog: volgens de rechter gold die constatering trouwens voor het gehele Nationale Programma Rotterdam Zuid. En dat wilde PvdA-fractievoorzitter Co Engberts – op aandringen van de FNV - de VVD-wethouder Bas Kurvers toch wel even onder zijn neus wrijven en eigenlijk ook onder die van NPRZ-directeur Marco Pastors, die nog altijd geldt als een kopstuk van Leefbaar.

Valt allemaal reuze mee, laat bouwwethouder Kurvers weten en bracht onmiddellijk de wijkprofielen in herinnering die kennelijk over hun hoofd waren gezien. In alle pijlers van het NPRZ staat participatie voorop, zegt hij. Zelfs op school om zodoende de thuisbasis op orde te krijgen. Steun genoeg. Er zijn wijkteams en andere hulpverleners. Bovendien is participatie ook mensen helpen aan het werk te krijgen.

En in de pijler Wonen?

‘’Ook’’, zegt Kurvers, ‘’In de planvormingsfase gaan we met gebiedscommissies en wijkraden in gesprek en bij voorgenomen wijzigingen in bestemmingsplannen wordt de buurt middels bewonersbijeenkomsten betrokken conform ons beleid.’’

Niks zeperd dus.