Capels Dagblad | Hobbels in milieueffectenrapport Feyenoord City
mainImage

Hobbels in milieueffectenrapport Feyenoord City

25 mei 2020, 11:58 uur
Bouw & Wonen

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft de werkvoorbereiders van Feyenoord City geadviseerd nog eens goed te kijken naar de bereikbaarheid van het nieuwe stadion.

Er zijn ook andere onzekerheden aangetroffen op het gebied van externe veiligheid en geluidshinder. De Commissie adviseert het rapport aan te vullen. DCMR Milieudienst Rijnmond vroeg, namens de gemeente Rotterdam, de Commissie om het milieueffectrapport te toetsen voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan is een globaal plan met nog veel ruimte voor uitwerking. Daarom is het belangrijk dat het rapport de maximaal mogelijke milieugevolgen in beeld brengt. Dit is voor een groot deel gebeurd, maar nog onvoldoende voor geluidhinder en externe veiligheid. Kijk qua externe veiligheid ook naar de grootte van de strekdam bij het nieuwe stadion in de Nieuwe Maas en de risico’s voor bijvoorbeeld scheepsaanvaringen, adviseert de Commissie.

De echte milieugevolgen worden pas duidelijk bij de stedenbouwkundige uitwerking en bij realisatie van het plan. Ook zijn er nog andere onzekerheden, zoals de mogelijk toekomstige aanleg van de derde oeververbinding over de Nieuwe Maas en de bereikbaarheid van het gebied bij evenementen, zoals voetbalwedstrijden. Daarom is een goed monitorings- en evaluatieprogramma nodig, en zogenaamde ‘maatregelen achter de hand’ om tijdig bij te kunnen sturen.

Er zijn nog meer hobbels bij de realisatie van Feyenoord City. De voetbaltak moet nog altijd beslissen of een nieuw stadion financieel wel in het belang is van de club. Tot nu toe is dat niet aangetoond. Zelfs in kringen van de invloedrijke Vrienden wordt hieraan - mede door de coronacrisis - getwijfeld. Ook bestaat er inmiddels een plan-B: alsnog renovatie van De Kuip, omdat dit de helft goedkoper is. Deze zomer wordt trouwens ook het advies van de Rekenkamer verwacht.


Foto: OMA