Capels Dagblad | Wijkbrandweerman aan de slag in Capelle

Wijkbrandweerman aan de slag in Capelle

mainImage

In Capelle aan den IJsel is sinds begin februari de eerste wijkbrandweerman actief. Hij heet Dick de Jong en werkt vanuit de brandweerkazerne aan de Slotlaan. Zijn doel is om kwetsbare Capellenaren en organisaties te helpen hoe ze het beste met brandveiligheid om moeten gaan en wat daarbij belangrijk is. Hij ziet vooral ouderen als de grootste doelgroep om zich de komende tijd op te richten. Volgens de nieuw geïnstalleerde wijkbrandweerman merken zij een beginnende brand vaak minder snel op.

Er waren voorheen in de regio Rotterdam-Rijnmond alleen nog maar wijkbrandweermannen in de deelgemeente IJsselmonde en Schiedam. De Jong is hiermee de derde wijkbrandweerman in de regio. De kosten voor de pilot van een jaar worden gedragen door de gemeente Capelle en de Veiligheidsregio.