Capels Dagblad | Taalcoaching Capelle heeft zin in het nieuwe jaar

Taalcoaching Capelle heeft zin in het nieuwe jaar

mainImage

Taalcoaching Capelle heeft vorige week donderdag het nieuwe jaar gevierd bij Brownies & Downies: met maar liefst zeventig genodigden werd het een heel gezellige avond met veel afwisseling en plezier.

Allereerst werd vanuit het bestuur stilgestaan bij het afgelopen jaar 2019: een jaar van onstuimige groei van 70 naar 120 taalcoaches en van 200 naar 280 taalvragers die in dat jaar geholpen zijn. Daarbij is er extra geïnvesteerd in de opleiding van nieuwe vrijwilligers, aanschaf van nieuw lesmateriaal en in de huur van geschikte leslocaties. Door een zuinig beleid konden de kosten binnen de begroting worden opgevangen, aldus penningmeester John Riper.

Monique de Laat, bestuurslid, bedankte in het bijzonder de vrijwilligers die meegeholpen hebben bij de wervingsacties. Voorzitter Harrie Sprengers gaf aan dat het nieuwe jaar een jaar wordt van verder werken aan een versterking van de interne organisatie (administratie, ondersteuning van de taalcoaches) terwijl gelijktijdig gewerkt wordt aan de uitbreiding van het aantal conversatiegroepen. “We gaan in 2020 ons standaardaanbod van 1-op-1 taalcoaching combineren met deelname aan een conversatiegroep, omdat we gemerkt hebben dat daarmee de taalvaardigheid van onze leerlingen, het zelfvertrouwen en daarmee de kans op volwaardige deelname aan onze samenleving vergroot wordt”. Hij dankte namens het bestuur in het bijzonder de gemeente Capelle aan den IJssel, de directeur van de bibliotheek en de medewerkers van het Taalpunt, maar vooral natuurlijk alle taalcoaches, coördinatoren en medewerkers van de administratie.

Vervolgens kregen de aanwezigen een voordracht van de Syrische dichteres Nesrin Almosrani, die uit haar bundel ‘Vraag niet over de tijd’ een vijftal aangrijpende gedichten voordroeg. Haar gehoor was onder de indruk van de zeggingskracht van haar werk en van de emotionele beelden die zij wist te schetsen over haar verscheurde vaderland.

Daarna werd er een pubquiz gehouden met zeer uiteenlopende, soms moeilijke vragen over thema’s als literatuur, muziek, sport, Capelse weetjes en taal. Rein Sakko verzorgde het muzikale deel van de quiz en van de afsluitende samenzang waarin liedjes van Annie MG ( 'Maria Geertruida’, één van de quiz-vragen) Schmidt en Ramses Shaffy werden gezongen. De zeer succesvolle avond werd afgesloten met een groepsfoto.

Lijkt het u ook leuk om mee te doen als taalcoach? Meldt u dan hier aan.


Foto: John Riper