Capels Dagblad | Sloop schoolgebouwen loopt vertraging op
mainImage

Sloop schoolgebouwen loopt vertraging op

1 september 2020, 09:58 uur
Algemeen

Het slopen van twee schoolgebouwen en een gymzaal aan de Lijstersingel en de Alkenlaan in Capelle aan de IJssel is stilgelegd. In beide panden is asbest aangetroffen dat op een veilige manier moet worden verwijderd. Het gaat om het oude schoolgebouw van De Bouwsteen en van het voormalige schoolgebouw en de gymzaal van de Capelse Schoolvereniging (CSV).
Tijdens de sloop van de schoolgebouwen kwam de aannemer het asbest tegen. Omdat het opruimen (saneren) van asbest voorzichtig moet gebeuren kost dit veel tijd en daarom kan de oorspronkelijke planning niet worden gehaald.

Veiligheid
Met het verwijderen van het asbest in de oude scholen en de gymzaal wordt pas gestart als alle veiligheidsmaatregelen helder en uitvoerbaar zijn en omwonenden, leerkrachten, ouders en kinderen in de gelegenheid zijn gesteld om vragen te stellen. Er wordt een nieuw draaiboek opgesteld met daarin alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Dit wordt aan alle betrokken partijen gecommuniceerd. Bij het hervatten van de werkzaamheden worden dus alle noodzakelijke maatregelen genomen zodat de veiligheid van de omgeving en de medewerkers van het sloopbedrijf is gegarandeerd.

De aanleg van de nieuwe schoolpleinen van beide scholen gaat van start zodra de sloop helemaal is afgerond. De Bouwsteen zit tijdelijk in een gebouw aan de Lijstersingel. De Capelse Schoolvereniging zit sinds vorig jaar in een nieuw pand aan de Duikerlaan.


Foto: Daniel de Ruiter