Capels Dagblad | Kunnen mensen stukken Feyenoord City wel inzien?
mainImage

Kunnen mensen stukken Feyenoord City wel inzien?

25 maart 2020, 19:38 uur
Algemeen

De Rotterdamse fracties van 50Plus en de Partij voor de Dieren – felle tegenstanders van de bouw van een nieuw Feyenoord-stadion – vragen zich per brief aan het stadsbestuur af of de coronacrisis het Feyenoord City-team wellicht goed uitkomt? De raadsleden Verkoelen en Van der Velden schrijven dit weliswaar niet zo letterlijk, maar denken er wel zo over en willen (veelbetekenend) weten of het ambtelijk apparaat van Rotterdam nog wel werkt nu er ontwerpbestemmingsplannen ter inzage liggen.

Om die plannen te kunnen inzien kunnen belangstellenden tijdens de openingstijden telefoonnummers bellen. Bovendien vereist het inzien van stukken op werklocaties van de gemeente een fysieke handeling tussen ambtenaar en burger. Kan dat nog wel binnen de actuele richtlijnen van de regering en het RIVM? En hoe zit dat met de thuis werkende ambtenaren, vragen Verkoelen en Van der Velden zich af.

‘’Het ontwerpbestemmingsplan ‘Feyenoord City’ behelst plannen die veel emotie losmaken in de stad. De terinzagelegging van dit ontwerpbestemmingsplan valt vrijwel tegelijkertijd met de gehele looptijd van de uitbraak van het coronavirus in Nederland, en daarmee met de landelijke maatregelen die zijn afgekondigd om de uitbraak in te dammen. Gezien het beperkende karakter van deze maatregelen voor wat betreft toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen in de stad, vrezen wij dat veel burgers gehinderd worden om gebruik te maken van hun recht het ontwerpbestemmingsplan in te zien en zienswijzen in te dienen dan wel kenbaar te maken’’, aldus het tweetal, dat nu ook niet bij machte is om hierover een debat aan te vragen in de gemeenteraad. Want ook die staat stil.

50Plus en de Partij voor de Dieren vragen daarom om de terinzagelegging voor onbepaalde tijd op te schorten zolang voornoemde landelijke maatregelen van kracht zijn.