Capels Dagblad | Inkomens per Rotterdamse wijk nogal verschillend
mainImage

Inkomens per Rotterdamse wijk nogal verschillend

Inkomens per Rotterdamse wijk nogal verschillend
8 maart 2018, 18:17 uur
Algemeen

Weliswaar zijn de inkomensgegevens enigszins gedateerd (van 1 januari 2015) maar die zijn over de wijken in Rotterdam wél pas begin dit jaar geopenbaard in de feitenkaart. Daaruit blijkt dat de inkomens in Rotterdam in de jaren 2014 en 2015 iets toegenomen zijn (gemiddeld met 100 euro).

Rotterdam blijft met € 24.700 per jaar gemiddeld achter bij Utrecht (€28.700), Amsterdam (€ 28.100) en ’s-Gravenhage (€ 27.100). In heel Nederland is het gestandaardiseerde huishoudinkomen gemiddeld € 27.800 (gecorrigeerd in grootte en samenstelling).

Het gemiddelde besteedbaar huishoudeninkomen ligt in Rotterdam een stuk lager dan landelijk, maar als rekening wordt gehouden met verschillen in grootte en samenstelling van de huishoudens, is het verschil wat minder groot. In Rotterdam nam het in 2015 met €100 toe, terwijl het landelijk met € 400 afnam.

Om een voorbeeld te noemen in het stadscentrum van Rotterdam is het gestandaardiseerde huishoudinkomen €29.300. In Charlois, met véél gezinnen van allochtone en ongeschoolde afkomst, is dat gemiddeld slechts €20.700. Het Rotterdamse deel waarin de laagste inkomens voorkomen is vooral de Afrikaanderwijk in Feijenoord. Daar is het gemiddelde gestandaardiseerde huishoudinkomen ‘slechts’ € 17.400. Erg veel uitkeringsgerechtigden dus.

De hoogste inkomensgroepen zijn, zoals bekend, in Kralingen-oost in het Rotterdamse gebiedsdeel Kralingen-Crooswijk. Daar is het gemiddelde inkomen per huishouden €47.400. Ze zijn er gemiddeld genomen wél op achteruitgegaan met enkele duizenden euro’s ten opzichte van 2014, blijkt uit gegevens per wijk van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De gestandaardiseerde inkomens zijn door het CBS teruggerekend omdat een groter huishouden immers een hoger inkomen nodig heeft dan een kleiner huishouden om op vergelijkbaar welvaartsniveau te komen.  Opvallend is dat in Rotterdam 562.700 (meegetelde) personen 17 procent ofwel 96.000 mensen een minimuminkomen heeft tot 110 procent van het sociaal minimum. In heel Nederland is dat ‘slechts’ 8 procent van de ruim 16 miljoen meegetelde personen.

Qua vermogen lopen Rotterdammers ook achter. Volgens de participatiewet bedroeg dat in 2015 bijna 5900 euro. Circa 88 procent zit in Rotterdam daaronder (spaargeld en ander vermogen) terwijl dat in heel Nederland 77 procent is. Zowel in Rotterdam als in heel Nederland is dat iets (met 1 procent in Rotterdam en in heel Nederland met 2 procent) afgenomen.

De gehele cijferbrij van zestien pagina’s is terug te vinden op de inkomensgegevens op gebieds- en buurtniveau 2015 van de gemeente Rotterdam.


Foto: Digitaal Dagblad