Capels Dagblad | Geen gekozen burgemeester in Amsterdam
mainImage

Geen gekozen burgemeester in Amsterdam

Geen gekozen burgemeester in Amsterdam
7 maart 2018, 20:08 uur
Algemeen

Er komt geen burgemeestersverkiezing in Amsterdam. Dat heeft waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen gemeld aan de gemeenteraad. Hij baseert zich op een advies van de hoofdstedelijke referendumcommissie.

Begin vorige maand startte de beweging Meer Democratie een volksinitiatief met als titel 'Wij willen onze burgemeester kiezen'. De bedoeling was te komen tot een meer democratische procedure bij de vaststelling welke kandidaat de gemeenteraad naar voren schuift als nieuwe burgemeester van Amsterdam.

In het plan zouden de kandidaten zich bekend maken, waarna de inwoners van Amsterdam in een burgerraadpleging een voorkeur zouden kunnen uitspreken. Maar dat is in strijd met de Gemeentewet, aldus de referendumcommissie, want die biedt geen ruimte om de namen van de kandidaten openbaar te maken.

Ook de Verordening, de plaatselijke regelgeving, biedt geen soelaas. Op grond van die verordening kan geen burgerraadpleging worden gehouden over individuele kwesties, zoals een benoeming, en kan alleen een stelling worden voorgelegd met de keuze 'voor' of 'tegen'.

Om die redenen vindt het college van B&W het ''niet opportuun" om het voorstel inhoudelijk te behandelen, schrijft Van Aartsen aan de raad. Maar ''het staat de gemeenteraad natuurlijk vrij om te bespreken op welke andere wijze de ingezetenen van Amsterdam kunnen worden betrokken bij de procedure om te komen tot een aanbeveling voor de benoeming van de burgemeester."

Niesco Dubbelboer, initiatiefnemer van Meer Democratie, zegt dat hij ,,zeer teleurgesteld" is en dat de argumentatie van de referendumcommissie deels onjuist is. Zo staat volgens hem nergens in de Gemeentewet dat kandidaten niet hun eigen naam mogen bekendmaken. ''Ook zijn we niet uit op een referendum met alleen voor of tegen, maar vinden we dat mensen een voorkeur moeten kunnen aangeven."

Dubbelboer zegt te gaan lobbyen bij de gemeenteraad om toch tot een verordening omtrent een burgerconsultatie te komen. ''Want het is belachelijk dat Amsterdammers niks te zeggen hebben over wie de nieuwe burgemeester wordt."

De nieuwe burgemeester wordt de opvolger van Eberhard van der Laan. Hij overleed vorig jaar op 5 oktober.


Foto: Digitaal Dagblad