Capels Dagblad | Denk wil handelsmissies beter afstemmen

Denk wil handelsmissies beter afstemmen

mainImage
Sjanghai (China). Inzet: raadsleden Van Baarle en Achbar (Denk).

De Rotterdamse fractie van de moslimpartij Denk heeft het stadsbestuur schriftelijk gevraagd om handelsmissies naar Chinese steden als Shenzhen voortaan tijdig te heroverwegen bezien in het licht van de flagrante mensenrechtschendingen. Het noemt als voorbeeld het onmenselijke en systematische onderdrukken van de Oeigoeren door China, waarbij deze moslimminderheid wordt opgesloten in concentratiekampen en zelfs de organen van gevangenen worden verhandeld.

Het schriftelijke verzoek van Denk werd woensdagmorgen gepubliceerd op het raadsinformatiesysteem van de gemeente Rotterdam, terwijl de handelsmissie - die nu gaande is - vorige week zaterdag al het vliegtuig pakte. Komende zaterdag keert het gezelschap alweer in Nederland terug. De wens om deze reis ''te heroverwegen'' was daarom wat aan de late kant. Wel kan het stadsbestuur antwoord geven op de aanvullende vraag van de raadsleden Van Baarle en Achbar ‘’of er gemeentelijk beleid bestaat of een kader inzake handelsmissies en internationale relaties dat specifiek ziet op mensenrechten?’’

‘’Onlangs hebben Amnesty International, Human Rights Watch, de International Service for Human Rights en het World Uyghur Congress gezamenlijk aandacht gevraagd voor de circa 1 miljoen Oeigoeren die zijn opgesloten in kampen voor politieke opvoeding omdat ze niet loyaal zouden zijn aan de Chinese staat en de Communistische Partij’’, schrijft de fractie van Denk, die het daarom van belang vindt dat Rotterdam tijdens handelsmissies en bezoeken aan China aandacht vraagt voor mensenrechten.

 


Foto: Pixabay