Capels Dagblad | Veel bijstandfraude geconstateerd in Rotterdam
mainImage

Veel bijstandfraude geconstateerd in Rotterdam

Veel bijstandfraude geconstateerd in Rotterdam
7 maart 2018, 19:24 uur
Algemeen

Er zijn in de afgelopen vier jaar - tijdens de coalitieperiode in Rotterdam (Leefbaar-CDA-D66) - 2300 mensen uit de bijstand gezet die daarop geen recht hadden. Dat was gedurende een onderzoekproef onder 12000 extra bijstandsgerechtigden.

Door daarnaast blijvend in te zetten op regulier- en fraudeonderzoek werden in totaal bijna 6.500 uitkeringen stopgezet. Na vier jaar is bijna de helft van de 12.000 opgeroepen bijstandsgerechtigden van wie de uitkering is beëindigd nog steeds uit de bijstand.

Maarten Struijvenberg, wethouder Werkgelegenheid en Economie: “We vinden het belangrijk om het gemeenschapsgeld te gebruiken voor die mensen die dat echt nodig hebben. Daarom willen we zoveel mogelijk voorkomen dat mensen onterecht gebruik maken van een uitkering, of onterecht een te hoge uitkering ontvangen. Als dit toch gebeurt dan ondernemen we actie om dit te bestrijden.”

De gemeente Rotterdam is ook alert op fraude met bijstandsuitkeringen. De afgelopen vier jaar zijn bijna 14.000 gevallen van fraude aan het licht gekomen. In bijna tweederde van de fraudegevallen bleken de werkzoekenden meer inkomen te ontvangen dan was opgegeven bij de gemeente. Het resulteerde in bijna 8.000 boetes en 1.800 waarschuwingen; ruim 9.300 bijstandsgerechtigden werden gekort op hun uitkering.

Struijvenberg: “Ontvangers van een bijstandsuitkering moeten zich realiseren dat ze moeten voldoen aan een informatieplicht. Uit onderzoek blijkt dat mensen bijvoorbeeld vaak vergeten een verhuizing van (een van de) kinderen door te geven. Maar dat heeft wel degelijk invloed op het wel of geen recht hebben op een uitkering. De gemeente doet er dan ook alles aan om werkzoekenden te informeren over de wijzigingen die ze aan ons moeten doorgeven. Het is altijd beter om te voorkomen dat iemand onterecht een bijstandsuitkering krijgt.”

In Rotterdam ontvangen 37.531 werkzoekenden een bijstandsuitkering (peildatum 2 maart).

 


Foto: Digitaal Dagblad